Văn nghệ trong nước
Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước
14:52 | 12/06/2018

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”.

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước

Triển lãm trưng bày gần 100 tài liệu, hình ảnh với 2 nội dung chính: Phần I chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng và luôn quan tâm phát triển phong trào thi đua yêu nước”.

Nội dung phần này giới thiệu một số tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của phong trào thi đua yêu nước và khẳng định hơn nữa vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời và phát triển của phong trào thi đua.

“Phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh” là chủ đề phần II, giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về sự phát triển của phong trào thi đua theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các ngành, các cấp trong những năm kháng chiến chống Pháp, Mỹ và trong hòa bình, xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới.

Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã tổ chức và lãnh đạo phong trào thi đua xây dựng và củng cố lực lượng vừa kháng chiến vừa kiến quốc và sau đó là đấu tranh đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chính Người đã trở thành tấm gương sáng ngời về phong trào thi đua yêu nước từ cuộc sống đời thường hết sức giản dị đến tư tưởng, đạo đức phong cách trong mọi hoạt động đối nội, đối ngoại đã trở thành câu chuyện huyền thoại mà đến tận ngày nay. 

Đến nay, gần 50 năm ngày Bác đi xa, nhưng phong trào thi đua yêu nước tiếp tục duy trì và ngày càng đa dạng phong phú.

Việc tổ chức trưng bày triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” tại Khu di tích Phủ Chủ tịch sẽ góp phần đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh như mong muốn của Người. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 30/6.

Theo Hoàng Minh - ĐĐK

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng