Văn nghệ trong nước
Xuất bản nhiều ấn phẩm về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước
09:38 | 29/11/2018

Ngày 28/11, tại Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật đã tổ chức Lễ công bố sách xuất bản năm 2018 (lần thứ 2).

Xuất bản nhiều ấn phẩm về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước
Những tập tiếp theo của bộ “Văn kiện Đảng Toàn tập” đã được ra mắt.

Tại Lễ công bố, 5 tập tiếp theo của bộ “Văn kiện Đảng Toàn tập” từ tập 65 đến 69 đã được giới thiệu. Đây là 5 tập sách tương ứng với thời gian từ năm 2006 đến 2010, chứa đựng 803 tài liệu, với 5.640 trang in. 

Cùng với đó, nhiều chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng đã được giới thiệu trong Lễ công bố như cuốn sách “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và Nhà nước” của đồng chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Thạo và PGS.TS Nguyễn Viết Thông. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương cũng đã giới thiệu tới đọc giả cuốn sách “Tổ chức Đảng và Đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013 – 2018”. 

Về chủ đề Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, có các cuốn: “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” của PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ths Đỗ Quang Hưng; “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (Klaus Schwab); “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam” (PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh và PGS.TS Ngô Huy Cương đồng chủ biên). Đặc biệt, cuốn sách “Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam” của GS.TSKH Lê Du Phong chủ biên sẽ phân tích thực trạng các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, từ đó có những đánh giá tác động và nêu rõ những nguyên nhân sinh ra các rào cản ở Việt Nam hiện nay…

Trong lần công bố này, NXB cũng đã giới thiệu 6 tài liệu chuyên đề và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo dành cho MTTQ và các đoàn thể. Cụ thể gồm tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ ở cơ sở, Công đoàn cơ sở, Hội Nông dân ở cơ sở, Hội Cựu chiến binh ở cơ sở, Đoàn Thanh niên ở cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở.

Theo Hoàng Minh - ĐĐK

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng