Văn nghệ trong nước
Trưng bày tài liệu, hiện vật về Đảng Cộng sản Việt Nam
10:14 | 04/02/2020

Chiều 3-2, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.

Trưng bày tài liệu, hiện vật về Đảng Cộng sản Việt Nam
Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu và hiện vật; ngoài phần mở đầu thể hiện sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam, triển lãm gồm 4 nội dung chính: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc (1945-1975); Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2019).

Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng, thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua.

Trưng bày tài liệu, hiện vật về Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hồng Kông (Trung Quốc).
Trưng bày tài liệu, hiện vật về Đảng Cộng sản Việt Nam
Máy đánh chữ của phóng viên Báo Quân đội nhân dân sử dụng viết bài tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954.
Trưng bày tài liệu, hiện vật về Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhà số 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, nơi thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng năm 1929.
Trưng bày tài liệu, hiện vật về Đảng Cộng sản Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc giảng bài tại lớp tập huấn cán bộ cách mạng tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Theo Khánh Huyền - QĐND

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng