Văn nghệ trong nước
Trưng bày hình ảnh, tư liệu chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
14:30 | 18/05/2021

Sáng 18-5, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức giới thiệu trưng bày “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trưng bày hình ảnh, tư liệu chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đại biểu tham quan triển lãm

Nội dung trưng bày được thể hiện qua hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu thời sự và chia làm 3 phần: Phần 1 chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực”. Thông qua 170 bức ảnh tư liệu, nội dung phần này đã làm nổi bật những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần 2 chủ đề “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giới thiệu với người xem hơn 70 bức ảnh tài liệu, thời sự hoạt động của Khu di tích cùng các ban, bộ, ngành cả nước trong 5 năm (2016-2021) để thiết thực hưởng ứng Chỉ thị 05-CT/TW.

Trưng bày hình ảnh, tư liệu chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Trưng bày hình ảnh, tư liệu chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày tại triển lãm.

Phần 3 chủ đề “Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nội dung của phần này giới thiệu 60 bức ảnh tài liệu về hiện vật, quà tặng của bạn bè quốc tế trưng bày tại Khu di tích, bút tích của các nguyên thủ các nước trên thế giới khi vào thăm Khu di tích và các hoạt động tuyên truyền của Khu di tích ở nước ngoài đã phần nào minh chứng cho lòng ngưỡng mộ và tình cảm yêu quý của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua nội dung trưng bày “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta”. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc” đã “góp phần vào sự nghiệp giải phóng chung của toàn nhân loại vì hòa bình, độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội”.

Trưng bày cũng góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới và là di sản tinh thần to lớn của Đảng và nhân dân ta, mãi mãi soi đường cho đất nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo Khánh Huyền - QĐND

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng