Âm nhạc
Hai màu hoa

Nhạc: NGUYỄN VĂN THIẾT
Thơ:   NGÀN THƯƠNG
Giấu Hương


Nhạc và lời: AN NHIÊN

Hoa Sóng ngàn năm
Nhạc: TRẦN KHÁNH NAM
Ý thơ: ĐỖ TIẾN THỤY
Như là cổ tích


Nhạc và lời: THU HƯỜNG

Nẻo về hư không


Nhạc và lời: HOÀNG TRỌNG MỘC

Phú Lộc yêu thương


Nhạc và lời: LÊ HỒNG LĨNH

Chút tình Lăng Cô
Nhạc: TRẦN TÔN
Phỏng thơ: NGUYỄN THIỀN NGHI
Về với Lăng Cô
Nhạc: PHẠM PHƯỚC NGHĨA
Thơ:  TRIỆU NGUYÊN PHONG
Phố mới!
Nhạc: HUY CHU
Thơ:  VIỆT QUANG
Ánh trăng trên sông Hương


Nhạc và lời: TÚ MINH

Mẹ ơi! Lăng Cô
Nhạc: ĐOÀN PHƯƠNG HẢI
Lời:    NGÔ CÔNG TẤN
Con sông huyền thoại
Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: NGUYỄN TRỌNG TẠO
Chia
Nhạc: LÊ MẠNH THỐNG
Thơ:  NGUYỄN TRỌNG TẠO
Sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng
Nhạc: NGUYỄN TƯ TRIỆT
Thơ:   PHAN NHƯ
Chiều Hương Thọ
Nhạc: VĂN ĐÌNH
Ý thơ: TRIỆU NGUYÊN PHONG
Trăng và Quỳnh
Nhạc: PHẠM XUÂN THÍCH
Thơ: NGUYỄN KHOA NHƯ Ý
Chị tôi
Nhạc: LÂM MINH ĐỨC
Thơ:  ĐỖ TRUNG LAI
Lời thề Vị Xuyên


Nhạc và lời: TRẦM TÍCH

Mừng em - Ngày 8 tháng 3
Nhạc và lời: TRƯƠNG KIM HÙNG
          (Tặng N.T.K.A)
Phố bình yên


Nhạc và lời: MAI ÁNH

Trang 2/20
1 23 4 5 ...20