Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Hội thảo “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật và công tác tổ chức trại sáng tác giai đoạn 2016-2020”
10:18 | 23/12/2016

Sáng ngày 23/12, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi Hội thảo “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật và công tác tổ chức trại sáng tác giai đoạn 2016-2020” tại hội trường khách sạn Duy Tân.

Hội thảo “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật và công tác tổ chức trại sáng tác giai đoạn 2016-2020”

Hoạt động hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành kể từ năm 2004, từ đó đến nay nó đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống văn học nghệ thuật cả nước nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng. Buổi Hội thảo lần này được tổ chức nhằm tổng kết, nhìn nhận, đánh giá lại những công việc đã qua, cũng như đề ra những giải pháp, kiến nghị nhằm đem lại hiệu quả hơn nữa trong quá trình vận hành Quỹ hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020 tại Thừa Thiên Huế.

Ban chủ trì Hội thảo

Đến nay, chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của Chính phủ đã trải qua 3 giai đoạn: 2004-2006, 2007-2010 và 2011-2015. Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế kể từ khi tiếp nhận nguồn Quỹ hỗ trợ sáng tạo của Chính phủ đã triển khai một cách nghiêm túc, đúng mục đích và có hiệu quả.

Nhạc sĩ Lê Phùng đọc Báo cáo đề dẫn Hội thảo

Buổi Hội thảo đã nhận được 10 tham luận của 8 Hội chuyên ngành. Phần lớn các tham luận trình bày tại Hội thảo lần này đều ghi nhận những hiệu quả thiết thực của Quỹ hỗ trợ sáng tạo, được xem như là “cú hích” cho đội ngũ văn nghệ cũng như đã mang lại một luồng gió mới kích thích nguồn năng lượng sáng tạo cho giới văn nghệ sĩ. Bên cạnh đó, các tham luận cũng đã hướng đến đề cập những vấn đề trong việc nâng cao hơn nữa hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ sáng tạo; những giải pháp để nâng cao các công trình, tác phẩm có tầm quy mô, chất lượng cao. 

Buổi Hội thảo cũng đã nhận được nhiều phát biểu ý kiến đến từ các đại biểu đến tham dự với một tinh thần thảo luận thẳng thắn, sôi nổi. 

Một số tham luận tại Hội thảo

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê với tham luận "Để công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm VHNT quy mô, chất lượng cao đạt kết quả"

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu với tham luận "Trại sáng tác là một trong những biện pháp đầu tư có hiệu quả"

Nhạc sĩ Nguyễn Việt với tham luận "Làm gì để quỹ đầu tư sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT thực sự có hiệu quả"

Họa sĩ Nguyễn Thiện Đức với tham luận "Một vài trao đổi về việc đổi mới nâng cao hiệu quả hỗ trợ sáng tạo tác phẩm giai đoạn 2016-2020"

Xuân Cao

Các bài mới
Các bài đã đăng