Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Triển lãm Di sản tượng thờ Phật giáo trong tiếp biến văn hóa ở miền Trung
08:08 | 23/05/2018

Chiều ngày 22/5 (tức 08/4 Mậu Tuất), Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán và Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế phối hợp tổ chức triển lãm Di sản tượng thờ Phật giáo trong tiếp biến văn hóa ở miền Trung.

Triển lãm Di sản tượng thờ Phật giáo trong tiếp biến văn hóa ở miền Trung
Triển lãm mang đến cái nhìn cụ thể và sinh động về quá trình tiếp biến văn hóa

Triển lãm lần này giới thiệu 50 bức ảnh và 4 bức tượng về di sản tượng thờ Phật giáo, một trong những ví dụ tiêu biểu của quá trình tiếp biến trong đời sống văn hóa tín ngưỡng, qua một số hình ảnh, của hai tác giả - nhà nghiên cứu: Nguyễn Hữu Thông và Nguyễn Văn Thịnh.

Tượng Phật Dược Sư


Tiếp biến văn hóa là một hiện tượng mang tính phổ quát và đặc thù, đã góp phần tạo nên những dấu ấn lịch sử và chân dung văn hóa của dải đất miền Trung, từ chiều sâu quá khứ cho đến ngày nay. Quá trình đó không chỉ diễn ra trên văn bản, bi ký hay trong truyền khẩu, mà còn có những thực chứng hiện tồn, như hiện tượng “tiếp nhận, biến đổi và thờ cúng” các tượng thờ.

Tượng Phật Đản Sanh


Triển lãm vói mục đích mang đến một cái nhìn cụ thể và sinh động về quá trình tiếp biến văn hóa, vốn diễn ra phong phú, đa dạng và phức tạp, giữa cộng đồng di cư và người tiền trú giữa người Việt và Chăm, giữa dân gian và cung đình, giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài, giữa Ấn Độ và Trung Hoa,…

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni


Đặc biệt ở miền Trung, qua nhũng bức tượng Phật thò trong Phật điện chùa làng, quốc tụ, và đền miếu tại khuôn viên các tư viên như: tượng Đản Sanh chùa Thành Trung, tượng Thích ca chùa Thánh Duyên, tượng Phật Lỗi chùa Ư u Điềm, tượng Chuẩn Đê chùa Bồng Lai, tượng Phật Đá chùa Hải Triều,… và những bức tượng tín ngưỡng dân gian được hóa diệu vào Phật giáo, thế hiện qua thay đổi danh xưng, hình dạng, huyền thoại gắn kết đan xen vói những chuyện tích thần thánh… .như Tượng Chuẩn Đề miêu làng Lương Hậu tượng Phật Bà Tám Tay miêu làng Mỹ Xuyên, tượng Phật Bà miêu làng Thanh Phước, tượng Phật Bà miếu Khuê Trung, tượng Phật Di Lặc miêu ông Địa.

Thiết trí thờ ở Miếu Bà Chiêm Sơn


Triển lãm là dịp gợi mở, khảo sát lại các vấn đề nghiên cứu các di sản văn hóa truyền thống nói chung và di sản văn hóa Phật giáo nói riêng, đặt cơ sở cho công tác tuyên truyền, nhân rộng ý thức và trách nhiệm chung đối với sự bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện nay.

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 29/5/2018.

 

Phương Anh

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng