Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Trưng bày Dự án “Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung”.
10:17 | 07/09/2018

Sáng ngày 7/9, tại Sân điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức trưng bày giới thiệu Dự án “Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung”.

Trưng bày Dự án “Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung”.
Phối cảnh phục hồi điện Kiến Trung

Dự án “Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung” đã được UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư tại Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 27/7/2018.

 

Dự  án có tổng vốn dự án là trên 123 tỷ đồng; trong đó, trên 95 tỷ đồng để thực hiện tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung và đầu tư một số hạ tầng kỹ thuật như hệ thống phòng chống chữa cháy, thiết bị nội thất công trình và chống sét công trình; dự phòng phí hơn 25 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và các nguồn huy động khác.Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị được giao tổ chức thực hiện.

Phương Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng