Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Hội thảo “Thực trạng và giải pháp vận hành hiệu quả cho hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương”
08:35 | 29/10/2019

Chiều ngày 28/10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp vận hành hiệu quả cho hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương”

 

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp vận hành hiệu quả cho hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương”

Tại Hội thảo, các cá nhân, tổ chức tham gia thảo luận về thực trạng và giải pháp vận hành hiệu quả hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương. Đồng thời được nghe các chuyên gia trình bày về thực trạng hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương; cuộc cách mạng 4.0; giải pháp cho vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp và kết nối, giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo đề án của Thủ tướng Chính phủ. Với mục tiêu thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh. Tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Đến nay, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã đạt được một số kết quả mong đợi; Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương sớm triển khai các hoạt động nhằm xây dựng và vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sau khi đề án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tại đây,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành ký kết với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ về hợp tác tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 

Phương Anh

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng