Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Nhà thơ Lê Vĩnh Thái được phân công Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Sông Hương
08:05 | 08/11/2019

Ngày 01 tháng 11 năm 2019, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-LHVHNT về việc phân công cán bộ.

Nhà thơ Lê Vĩnh Thái được phân công Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Sông Hương

Theo đó, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế cử nhà thơ Lê Vĩnh Thái, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương, Phụ trách Tạp chí Sông Hương kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 về việc công nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với nhà thơ Lê Vĩnh Thái, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương.

 

PV.

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng