Từ Ô Lâu đến Hải Vân
LĐLĐ tỉnh: Tuyên dương 19 tập thể và 41 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
13:53 | 19/05/2020

Sáng ngày 19/05, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

LĐLĐ tỉnh: Tuyên dương 19 tập thể và 41 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị

Trong bốn năm qua, các cấp Công đoàn đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như triển khai chuyên đề “Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong CNVCLĐ, lồng ghép vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhiệm vụ chuyên môn.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được triển khai một cách đồng bộ, mang lại hiệu quả cao từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hầu hết các cấp Công đoàn đều đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hằng năm.

Qua 4 năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai nội dung Chỉ thị 05/CT-TW chuyên đề các năm cho hơn 400 lượt cán bộ CĐ chủ chốt toàn tỉnh. Sau khi triển khai, các đồng chí cán bộ chuyên trách CĐ đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ công tác của mình

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ tùy theo điều kiện của đơn vị, lựa chọn hình thức triển khai phù hợp; tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa kết quả việc thực hiện làm một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ vào cuối năm; Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thông của tổ chức Công đoàn, thường xuyên cập nhật thông tin cũng như nêu gương điển hình để đẩy mạnh phong trào và nhân điển hình; phối hợp với Đài Phát thanh huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung chuyên đề trong chuyên mục “Lao động và Công đoàn”, trên sóng đài phát thanh của địa phương.

LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho 19 tập thể và 41 cá nhân là các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh là đơn vị Công đoàn đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, nhằm tạo sự khác biệt giữa đoàn viên Công đoàn và người chưa tham gia CĐ. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ ở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa, nhằm thực hiện “Chương trình Phúc lợi bổ sung” cho đoàn viên qua việc thực hiện  “ Điều ước đoàn viên”, giúp những mong muốn đời thường của CNLĐ thành hiện thực như: xây nhà công vụ, công trình nước sạch, hỗ trợ đồ dùng dạy học, khám sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động; chữa bệnh cho CNLĐ đau ốm dài ngày, hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho CNLĐ bị bệnh nan y.

Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,  Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức Tọa đàm “Công đoàn Thừa Thiên Huế thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.  Với nhiều tham luận đã khẳng định Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiên cứu Di chúc của Người áp dụng vào tình hình hoạt động Công đoàn hiện nay là yêu cầu cấp thiết, để bảo đảm tính Đảng trong xây dựng giai cấp công nhân, trong tổ chức hoạt động công đoàn.

Năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cuộc thi viết về tấm gương cán bộ CĐ, đoàn viên và người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Các bài thi đã thể hiện sự nhận thức của đoàn viên, CNLĐ đối với đạo đức, tư tưởng, Hồ Chí Minh và trách nhiệm của mình trong việc học tập. Hàng tram tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác tại cơ sở đã được phản ánh qua bài viết, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn .

Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa trong Tết sum vầy hàng năm, để “Tất cả CNLĐ đều có Tết”. Những gian hàng giảm giá đến 50%, những sản phẩm quà tặng “ không đồng” từ các đoàn viên có điều kiện khá hơn, từ các doanh nghiệp đã đem niềm vui đến cho người lao động còn vất vả. Đặc biệt, Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lựa chọn và  tổ chức thành công “ Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình” tháng 10/2019.

Bên cạnh đó, 4 năm qua Quỹ Trợ vốn CNLĐ nghèo đã giải quyết cho 108 dự án vay với số tiền trên 22,5 tỷ đồng tạo việc làm thêm cho 1.455 lao động. Thông qua Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 259 nhà Mái ấm

Đặc biệt trong đợt phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, đoàn viên CĐ trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, góp công, góp của, mỗi người là một tuyên truyền viên tích cực của CĐ để chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Mỗi cá nhân, tập thể trong ngành Y tế đã phát huy tinh thần yêu nước, cùng đồng lòng đứng tuyến đầu chống dịch.

Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết  thể hiện ý chí của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến đấu và quyết tâm chiến thắng đại dịch nhằm thực hiện tốt chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 là: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho 19 tập thể và 41 cá nhân là các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Phương Anh

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng