Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Thừa Thiên Huế: Học sinh tựu trường, khai giảng ngày 5/9
08:15 | 25/08/2020

Ngày 24/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

 

Thừa Thiên Huế: Học sinh tựu trường, khai giảng ngày 5/9
Ảnh minh họa (internet)

Theo đó, đối với giáo dục giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 01/9/2020 và khai giảng vào ngày 05/9/2020. Riêng giáo dục mầm non, tựu trường và khai giảng vào ngày 05/9/2020.

Ngày kết thúc học kỳ I đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trước ngày 16/01/2021; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021. Đối với giáo dục thường xuyên, kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021. Kết thúc năm học 2020 - 2021 trước ngày 31/5/2021.

Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học phổ thông (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) trước ngày 31/7/2021.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi học sinh giỏi và thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBND Tỉnh giao trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Đồng thời, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình chuẩn bị nhiệm vụ năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021 trước ngày 10/9/2020; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2021; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2021.
 

 


Nguyên Phương

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng