Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026
14:16 | 28/06/2021

Sáng ngày 28/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VIII,Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh. Đồng thời, bầu Hội thẩm Toà án Nhân dân tỉnh...

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế

Theo đó, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉ lệ 51/51 phiếu bầu (100%).

Ông Nguyễn Văn Phương, sinh ngày 29/12/1970, quê quán xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ: thạc sỹ kinh tế, kỹ sư Xây dựng, cử nhân Toán, cao cấp chính trị.

Ông Nguyễn Văn Phương từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm giữ nguyên chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP, Huế và ông Phan Quý Phương, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quí báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự Đảng và các thành viên UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh; bám sát và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI mà cụ thể là những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

Trước mắt, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh; tập trung làm tốt công tác xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2045; tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế để sớm đạt được mục tiêu tự cân bằng ngân sách vào năm 2025; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng