Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Bảo tồn, trùng tu và giáo dục tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế
16:26 | 18/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Bảo tồn, trùng tu và giáo dục tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế, giai đoạn 2021-2026”.

Bảo tồn, trùng tu và giáo dục tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế

Dự án có tổng vốn là hơn 7 tỷ đồng, do Hiệp hội Bảo tồn Di sản Văn hóa phi lợi nhuận e.V.Fuda (GEKE) – CHLB Đức tài trợ.  Dự án được thực hiện với mục tiêu bảo tồn và phục hồi tổng thể công trình Điện Phụng Tiên, kết hợp đào tạo lý thuyết và thực hành cho thợ thủ công của địa phương về kỹ thuật và phương pháp bảo tồn – trùng tu công trình di sản văn hóa; tập huấn giáo dục di sản nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản qua các khóa học thực tế cho học sinh và sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh, các kết quả chính của dự án gồm có: bảo tồn, phục hồi bình phong hậu, các cổng còn lại và bức tường bao quanh công trình Điện Phụng Tiên; Kết hợp đào tạo kỹ thuật cho các học viên dự án, các lớp tập huấn cho học sinh, sinh viên; Phục chế ảo tổng thể kiến trúc nguyên bản Điện Phụng Tiên.

 

 

 

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng