Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Triển lãm “ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại”
08:31 | 23/08/2021

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm trực tuyến “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại”, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với vị tướng huyền thoại.

Triển lãm “ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại”
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương tại Tổng hành dinh

Triển lãm giới thiệu 200 tài liệu, hình ảnh gồm 3 chủ đề: "Từ nhân dân mà ra"; "Người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam"; "Di sản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp". Các tài liệu, hình ảnh được trưng bày tập trung làm nổi bật dấu ấn, vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tổng hành dinh Quân đội nhân dân Việt Nam (nhà và hầm D67) từ năm 1968 - 1975.

Cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khởi đầu từ năm 1944, với sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Từ 34 chiến sĩ đầu tiên “từ nhân dân mà ra”, đội quân đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã trải qua những năm tháng chiến đấu trong vòng vây của kẻ thù, trưởng thành vượt bậc qua từng trận đánh, từng chiến dịch, và đánh bại thực dân Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Sau hiệp định Giơnevơ, cùng sự lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị, tại Tổng hành dinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục chỉ đạo các tư lệnh của các mặt trận và toàn quân, từng bước đánh bại âm mưu về chính trị, quân sự của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa, góp phần tiến hành thắng lợi công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhà nghiên cứu lịch sử quân sự người Anh Peter Macdonald viết: “Từ năm 1944 - 1975, cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời đại. Với 30 năm làm Tổng Tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Khó có vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có”.

Bức điện mật được chọn trưng bày tại triển lãm


Triển lãm trực tuyến nhằm tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần khắc họa lại chân dung một chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cả cuộc đời ông lấy câu nói “Dĩ công vi thượng” (đặt việc công lên trên hết, đặt lợi ích của nước, của dân, của Đảng lên trên hết, là đem lòng chí công vô tư mà đối với người, đối với việc) của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động. Ông khẳng định “Tôi sống ngày nào cũng vì đất nước ngày đó”.

Triển lãm được giới thiệu trực tuyến từ ngày 22/8/2021, tại website: trungbayonline.hoangthanhthanglong.

 

 

 

Theo An Ninh Thủ Đô

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng