Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Học sinh trên địa bàn tỉnh đến trường từ ngày 20/9/2021
08:24 | 20/09/2021

Sáng 20/9, học sinh tại các vùng đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh đã đến trường trong điều kiện bình thường mới.

Học sinh trên địa bàn tỉnh đến trường từ ngày 20/9/2021
Ảnh minh họa (internet)

Theo đó, ngày 19/9, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương cho học sinh mầm non và giáo dục phổ thông tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới đối với các địa bàn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh từ ngày 20 tháng 9 năm 2021.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị để quyết định cho học sinh đến trường đối với các trường học trực thuộc theo phân cấp quản lý.

Đối với các trường học trong khu vực an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với khu vực áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các khu vực có yếu tố dịch tễ nguy cơ lây nhiễm, tiếp tục hình thức dạy học qua truyền hình, dạy học online.

 

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng