Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Giữ nguyên vị trí, xây dựng lại khu lăng mộ bà Tài nhân họ Lê
15:40 | 02/08/2022

Ngày 01/8, UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc triển khai dự án Bãi đỗ xe thăm quan lăng Tự Đức – Đồng Khánh, thành phố Huế.

Giữ nguyên vị trí, xây dựng lại khu lăng mộ bà Tài nhân họ Lê
Mộ bà Tài Nhân họ Lê được diuwx nguyên và xây dựng lại khi triển khai dự án Bãi đỗ xe thăm quan lăng Tự Đức – Đồng Khánh, Ảnh (internet)

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện Dự án Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức – Đồng Khánh theo phương án giữ nguyên vị trí khu lăng mộ bà Tài nhân họ Lê, sắp xếp, khoanh vùng có diện tích khoảng 200m2 để sử dụng cho việc khôi phục, xây dựng lại ngôi lăng mộ, trồng cây xanh tạo cảnh quan và lối ra vào lăng mộ.

Giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì, làm việc với Sở Văn hoá và Thể thao, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chuỗi Giá Trị và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất phương án, thủ tục, trách nhiệm các bên liên quan đối với từng hạng mục công việc trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng quy định hiện hành; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/8/2022.

Các cơ quan đơn vị liên quan chủ trì rà soát lại các công trình hiện hữu trong phạm vi thực hiện dự án để đề xuất đưa vào danh mục kiểm kê và lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận di tích đối với các công trình có giá trị.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại hiện trạng, quy hoạch và quá trình triển khai dự án; tham mưu thủ tục, các điều kiện, cơ sở pháp lý đảm bảo để tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng