Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Thừa Thiên Huế xếp thứ 2 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021
14:29 | 09/08/2022

Tại Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số diễn ra  ngày 8/8, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã công bố kết quả Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021.

Thừa Thiên Huế xếp thứ 2 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021


Theo đó, , Thừa Thiên Huế được công bố xếp thứ 2 trong toàn quốc về Chỉ số này. Khác với năm 2020, điểm DTI 2021 không phải là tổng điểm của 03 trụ cột Chính quyền số; Kinh tế số và Xã hội số mà là tổng điểm của 09 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần.

09 chỉ số chính được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 06 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Đô thị thông minh (không tính điểm vào DTI cấp tỉnh); Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền số, Hoạt động kinh tế số, Hoạt động xã hội số.

Trong các chỉ số trên, Thừa Thiên Huế có nhiều chỉ số dẫn đầu và xếp hạng cao như: hoạt động chính quyền số (xếp thứ nhất), An toàn thông tin mạng, hạ tầng số (xếp thứ 2), Nhận thức số (xếp thứ ba)...

Có được kết quả trên là nhờ trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai quyết liệt công tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chương trình chuyển đổi số quốc gia trên toàn địa bàn tỉnh. Sau hơn 03 năm triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giai đoạn 2019 - 2020 và 70% chỉ tiêu giai đoạn đoạn 2021 - 2025 được quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ.

 

 

 

 

 

PV

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng