Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc Dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ IV – Năm 2023.
16:22 | 22/02/2023

Ngày 24/02, Ban tổ chức Hội Nhà Báo tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công văn hướng dẫn về việc tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc Dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ IV – Năm 2023

 

Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc Dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ IV – Năm 2023.
Trao Giải Báo chí Hải Triều lần thứ III -2022 (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)

Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Điều lệ Giải Báo chí Hải Triều và Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 16/03/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Giải Báo chí Hải Triều, Hội Nhà báo tỉnh – cơ quan thường trực Giải Báo chí Hải Triểu ban hành Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ IV – Năm 2023 gửi các Chi hội Nhà báo trực thuộc, các cơ quan báo chí Trung ương và ngoài địa phương Thừa Thiên Huế, các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn để phối hợp thực hiện.

Theo Điều lệ Giải Báo chí Hải Triều và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Giải Báo chí Hải Triều, cơ cấu Giải Báo chí Hải Triều lần thứ IV– Năm 2023 gồm 04 nhóm giải chính thức và một Giải đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, như sau:

1. Nhóm A (truyền hình): Phóng sự, phóng sự điều tra, Phim tài liệu.

2. Nhóm B (báo in, phát thanh): Xã luận, bình luận, bút ký chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, phản ánh.

3. Nhóm C (báo điện tử): Phóng sự, phóng sự điều tra, phản ánh.

4. Nhóm D: Ảnh và phóng sự ảnh.

Mỗi nhóm (A, B, C, D) có 01 (một) giải nhất, 02 (hai) giải nhì, 03 (ba) giải ba và một số giải khuyến khích (nếu có). Tổng cộng tối đa 24 tác phẩm đoạt giải chính thức.

Cơ cấu giải thưởng được qui định:

a) Giải nhất của nhóm A, B, C, D mỗi giải là 15.000.000đ.

b) Giải nhì của nhóm A, B, C, D mỗi giải là 10.000.000đ.

c) Giải ba của nhóm A, B, C, D mỗi giải là 5.000.000đ.

g) Giải Khuyến khích: Mỗi giải là 3.000.000đ.

+ Giải đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định là 20.000.000đ.

- Các tác giả có tác phẩm đoạt giải chính thức, ngoài tiền thưởng theo qui định, sẽ được tặng Giấy Chứng nhận kèm theo Biểu tượng Giải.

I. Điều kiện dự Giải

1. Về tác giả: Là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và cả nước có tác phẩm xuất sắc phản ánh về tỉnh Thừa Thiên Huế được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí…) do Bộ thông tin và Truyền thông cấp phép.

- Tác giả dự Giải không vi phạm các Qui định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, và các luật pháp khác.

- Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả (Lưu ý: Số tác giả một nhóm tối đa là 05 người).

2. Về tác phẩm: Là tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/03/2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được nêu ở trên.

Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành địa phương vẫn được quyền dự Giải Báo chí Hải Triều, nhưng cần ghi rõ thông tin về cuộc thi, đơn vị tổ chức và mức giải.

Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 30/03/2022 mà chưa tham dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ III – năm 2022 thì được gộp vào các kỳ sau (đăng từ 01/4/2022) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ IV – Năm 2023.

II. Tiêu chuẩn xét chọn

1. Về nội dung


Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh các hoạt động của tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời cần tập trung đẩy mạnh quy hoạch, định hướng phát triển đô thị Thừa Thiên Huế theo hướng “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh” gắn với khát vọng về một xứ sở hạnh phúc, ngang tầm với các thành phố hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Phản ánh về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà, việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong năm 2022 và đầu năm 2023 – với nhiều sự kiện chính trị của đất nước; khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiến tiến, nhân tố mới, nhất là những nỗ lực trong phòng, chống thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh; phê phán, chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch…

Không xét tác phẩm có tính chất hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn…).

2. Yêu cầu chất lượng và hiệu quả xã hội của tác phẩm

+ Thông tin chính xác, trung thực, khách quan.

+ Nêu được những vấn đề mới, có phát hiện, tính thuyết phục cao,

+ Đề cập những vấn đề mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Nhân dân Thừa Thiên Huế quan tâm, có tính định hướng dư luận cao, mang tính thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội.

+ Biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, có phát huy hiệu quả trong thực tế.

+ TP đề cập những vụ việc tiêu cực phải được các cơ quan có thẩm quyền kết luận là đúng sự thật hoặc đã được các tổ chức, cá nhân sai phạm thừa nhận và khắc phục.

+ TP đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, còn có những ý kiến khác nhau thì phải được cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

3. Hình thức thể hiện

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được chỉ được đứng tên tham dự 01 (một) tác phẩm xuất sắc có văn bản xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng, phát trên báo, tạp chí, chương trình phát thanh, truyền hình ngày, tháng, năm cụ thể.

a. Đối với báo in:

+ Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của một tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.

b. Đối với tác phẩm phát thanh:

+ Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của một tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên) về cùng một chủ đề, sự kiện hoặc một đối tượng.

+ Thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

+ Thời lượng dài nhất của một tác phẩm không quá 40 phút.

c. Đối với tác phẩm truyền hình:

+ Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) về cùng một chủ đề, sự kiện hoặc một đối tượng.

+ Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn.

+ Thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 40 phút.

d. Đối với tác phẩm báo điện tử:

+ Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in.

+ Thể hiện đặc trưng của báo điện tử là ngắn, gọn, có tính liên kết, tính đa phương tiện, theo xu hướng của báo chí hiện đại.

+ Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của một tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.

e. Đối với tác phẩm ảnh báo chí:

+ Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.

+ Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

+ Ảnh đơn hoặc nhóm ảnh phải có chú thích rõ ràng.

+ Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, ảnh nghệ thuật.

III. Các bước tiến hành tuyển chọn từ cơ sở

1. Lập Ban tuyển chọn và xét tác phẩm tham dự Giải


- Các Chi hội Nhà báo thuộc Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế thành lập Ban tuyển chọn từ 5 – 7 người để tiếp nhận tác phẩm từ tác giả - hội viên gửi đến. Thành phần Ban tuyển chọn gồm Thư ký, Phó Thư ký Chi hội, mời lãnh đạo cơ quan báo chí và những nhà báo có chuyên môn cao, có uy tín nghề nghiệp ở đơn vị.

2. Cách thức tuyển chọn

- Tất cả các tác phẩm dự Giải Báo chí Hải Triều của các tác giả (là hội viên hay không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam) đều phải thông qua các Chi hội cơ sở (nơi không có tổ chức Hội cơ sở thì thông qua cơ quan báo chí ở đó). Ban Tổ chức Giải không nhận tác phẩm dự giải của cá nhân tự gửi đến. Những tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thì tác phẩm đăng, phát sóng ở báo, đài nào, tác giả có quyền gửi tác phẩm dự giải thông qua cấp hội hoặc cơ quan báo chí đó.

- Đối với tác giả ngoài các Chi hội Nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh Thừa Thiên Huế (có bài đăng, phát sóng ở Trung ương và ngoài địa phương Thừa Thiên Huế) trực tiếp gửi tác phẩm về cơ quan thường trực giải là Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Tác phẩm gửi tham dự phải có xác nhận của cơ quan báo chí nơi đăng, phát sóng tác phẩm đó.

- Riêng đối với Ảnh báo chí: Ban Tổ chức Giải Báo chí Hải Triều chấp nhận các tác giả có thể tự gửi tác phẩm (đủ điều kiện nêu ở trên) về thường trực giải là Văn phòng Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế, không qua Ban tuyển chọn ở cơ sở.

3. Tổ chức thực hiện

- Thư ký các Chi Hội Nhà báo trình lãnh đạo và cùng lãnh đạo cơ quan báo chí phối hợp phổ biến văn bản Hướng dẫn này tới toàn thể các nhà báo, các cộng tác viên, thông tin viên và công chúng, đăng tải trên các cơ quan báo chí.

- Cơ quan thường trực giải và Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh liên hệ các cổng, trang thông tin điện tử công bố rộng rải Hướng dẫn này.

- Các tác giả và hội viên nhà báo tự chọn, gửi tác phẩm xuất sắc nhất của mình đăng ký dự giải tới Ban tuyển chọn ở cơ sở.

- Để đảm bảo khách quan, công bằng, sau khi xem xét, Ban tuyển chọn tiến hành bỏ phiếu kín. Tác phẩm được chọn phải có ít nhất từ 2/3 số phiếu tán thành trở lên.

IV. Qui định về số lượng tác phẩm, tác giả dự giải

1. Số lượng tác giả, tác phẩm


- Chi hội cơ sở và cơ quan báo chí: Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thành và Truyền hình Thừa Thiên Huế chọn gửi tối đã là 25 tác phẩm của 25 tác giả hoặc nhóm tác giả (kể cả tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam có bài đăng, phát ở cơ quan báo chí đó).

- Chi hội Nhà báo Thường trú chọn tối đa gửi 10 tác phẩm của 10 tác giả.

- Các Chi hội Nhà báo khác chọn gửi từ 02 đến 05 tác phẩm của 05 tác giả hoặc nhóm tác giả.

- Các tác giả là phóng viên thường trú (chưa sinh hoạt tại Chi hội Nhà báo thường trú) mỗi tác giả tự chọn, gửi 01 tác phẩm xuất sắc có xác nhận của cơ quan báo chí đăng, phát trên sóng tác phẩm đó.

2. Khi tuyển chọn tác phẩm dự giải, các Ban tuyển chọn cần lưu ý bảo đảm cân đối số lượng của các loại hình báo chí, thể tài báo chí và các loại giải. Không chọn nhiều tác phẩm thuộc một loại hình hoặc thuộc một thể loại.

V. Lập hồ sơ dự giải gửi về Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo quy định của Điều lệ Giải Báo chí Hải Triều, các Ban tuyển chọn ở cơ sở hết sức lưu ý các điểm sau:

1. Tất cả các tác phẩm dự giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng tác phẩm. Nếu là tập thể tác giả, phải ghi tên từng tác giả, nếu sử dụng bút danh phải ghi rõ tên thật (trong hồ sơ). Những hồ sơ không đúng theo Hướng dẫn sẽ bị loại. Ban Tổ chức Giải Báo chí Hải Triều sẽ không giải quyết tất cả các khiếu nại về bản quyền, về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt giải, không chấp nhận đổi tên bút danh sang tên thật.

2. Đối với tác phẩm báo in phải là bản chính hoặc bản sao chụp từ bản chính, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần nối tiếp; những phần còn lại in cùng trang nhưng không phải tác phẩm tham dự giải thì cắt bỏ đi. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm thể hiện bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch/thuyết minh tiếng phổ thông.

Lưu ý: Đối với báo điện tử phải gửi đường link tác phẩm và bản in chụp từ giao diện điện tử (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Căn cứ và đối chiếu với bản chụp, Ban Giám khảo chấm theo đường link tác phẩm.

3. Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi vào USB, cung cấp đầy đủ thông tin tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, nơi phát sóng, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu phát thanh bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông. (Mỗi tác phẩm ghi vào một USB)

Lưu ý: Các tác phẩm phát thanh phải gửi kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài (nếu có).

4. Đối với tác phẩm truyền hình, phải ghi vào USB, cung cấp đầy đủ thông tin tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, nơi phát sóng, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh (lời bình). Nếu là truyền hình bằng tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông. (Mỗi tác phẩm ghi vào một USB)

Lưu ý: Các tác phẩm truyền hình phải gửi kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài (nếu có).

5. Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Không chấp nhận ảnh chụp/photo lại từ ảnh gốc. Các tác giả tự gửi ảnh dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thực hiện đầy đủ quy định này và quy định tại điểm 2 điều 7 của Điều lệ Giải.

6. Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Hướng dẫn này.

7. Biên bản tuyển chọn tác phẩm dự giải: Phải ghi rõ danh sách tác giả, tác phẩm, có chữ ký và đóng dấu của cơ sở (Đề nghị ghi rõ cả tên khai sinh từng người và bút danh trong mẫu thống kế danh sách tác giả gửi kèm theo, không ghi chung là nhóm tác giả để tránh một tác giả đứng tên ở nhiều tác phẩm). Bản mềm của danh sách tác giả, tác phẩm dự giải gửi về Tổ Thư ký tổng hợp Giải Báo chí Hải Triều qua email: chithuc.pv@gmail.com – nhabaohue@gmail.com

Lưu ý:
Tất cả các tác phẩm nếu không đúng như tên trong danh sách đăng ký của Chi hội cơ sở sẽ bị loại. Đề nghị các Chi hội Nhà báo và các cơ quan báo chí lập danh sách chính xác, đầy đủ thông tin theo quy định.

8. Thời hạn gửi tác phẩm tham dự về Ban Tổ chức Giải Báo chí Hải Triều:

Hạn cuối cùng là ngày 10/4/2022 (theo dấu Bưu điện).

Địa chỉ nơi nhận:

Tổ Thư ký tổng hợp Giải Báo chí Hải Triều - Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế

Số 22B đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngoài bì ghi rõ: Dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ IV – Năm 2023

Ban Tổ chức không hoàn trả các tác phẩm tham dự Giải.

 

 

 

 

TCSH

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng