Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Tọa đàm khoa học về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh dự kiến diễn ra cuối tháng 12
08:20 | 20/10/2023

Bộ Quốc phòng vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị họp bàn Kế hoạch tổ chức Tọa đàm khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024).

Tọa đàm khoa học về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh dự kiến diễn ra cuối tháng 12
Hội nghị họp bàn Kế hoạch tổ chức Tọa đàm khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Dự kiến Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam” sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2023, tại thành phố Huế.

Đây là hoạt động quan trọng, thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhằm mục đích khẳng định và làm rõ thêm về quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp to lớn của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; bổ sung những tư liệu mới về vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ cách mạng Việt Nam của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; tri ân, tôn vinh công lao to lớn, đạo đức, phẩm chất cách mạng đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, qua đó góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của quê hương Thừa Thiên Huế, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Tọa đàm khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một sự kiện chính trị quan trọng thiết thực, nhằm tiếp tục khẳng định những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế đối với cách mạng Việt Nam, với Quân đội nhân dân Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị  các sở, ban, ngành, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục bám sát kế hoạch của cấp trên để kịp thời tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc đồng bộ, chặt chẽ để Tọa đàm diễn ra thành công tốt đẹp.

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

 

 

Dự kiến Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam” sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2023, tại thành phố Huế.
Đây là hoạt động quan trọng, thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhằm mục đích khẳng định và làm rõ thêm về quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp to lớn của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; bổ sung những tư liệu mới về vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ cách mạng Việt Nam của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; tri ân, tôn vinh công lao to lớn, đạo đức, phẩm chất cách mạng đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, qua đó góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của quê hương Thừa Thiên Huế, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Tọa đàm khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một sự kiện chính trị quan trọng thiết thực, nhằm tiếp tục khẳng định những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế đối với cách mạng Việt Nam, với Quân đội nhân dân Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị  các sở, ban, ngành, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục bám sát kế hoạch của cấp trên để kịp thời tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc đồng bộ, chặt chẽ để Tọa đàm diễn ra thành công tốt đẹp.

Các bài mới
Các bài đã đăng