Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 25/4/2024.
14:14 | 02/04/2024

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 25/4/2024.
Ảnh minh họa ( internet)

Theo đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức  trọng tâm từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 25/4/2024.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 theo từng chủ đề, nhân rộng mô hình: Tủ sách gia đình; Tủ sách dòng họ; Tủ sách cơ quan, trường học; Tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách. Tổ chức các hoạt động giới thiệu, tôn vinh đội ngũ làm công tác sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành; giới thiệu các tủ sách gia đình, dòng họ, tủ sách tư nhân phục vụ cộng đồng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo...; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện hiện có để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng…

Các hoạt động cụ thể như: Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024; Tổ chức tọa đàm, giới thiệu sách, giao lưu tác giả - tác phẩm; Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc; Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trong hệ thống trường học; Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trong hệ thống thư viện; Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng