Kinh tế và phát triển
Cần xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp cho việc giảm nghèo ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên
09:22 | 13/09/2013

(SHO) - Để cải thiện điều kiện sống cho đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong hai ngày 12-13/9/2013, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo khu vực miền Trung và Tây Nguyên về thực hiện chính sách giảm nghèo tại Thừa Thiên Huế.

Cần xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp cho việc giảm nghèo ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Theo thống kê, Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên là 17,39% (gấp 1,81 lần so với bình quân của cả nước), nhiều huyện nghèo, nhóm đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ nghèo vẫn còn trên 50%.

Trong thời gian qua, công tác giảm nghèo đồi với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy được hiệu quả nhưng vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với vùng. Đã có 42/92 huyện nghèo thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên được hưởng cơ chế, chính sách về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương nhưng vẫn còn nhiều vùng có tỷ lệ nghèo cao.

Vì vậy, để cải thiện điều kiện sống cho đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, cần xây dựng các chính sách hỗ trợ theo đối tượng với các mục tiêu cụ thể, phù hợp với đặc thù của khu vực.

Các ý kiến đại biểu cho rằng, không nên thiết kế chính sách mang tính ngắn hạn gắn với chương trình, dự án. Chính sách cần tập trung hỗ trợ cho hộ gia đình, bảo đảm đủ mức để chuyển biến thật sự. Cần nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ sản xuất  đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...Chính sách đào tạo cán bộ là dân tộc thiểu số cần có tính chiến lược và lâu dài hơn.

Phương Anh

Các bài mới
Các bài đã đăng