Kinh tế và phát triển
Đến năm 2020 làng nghề Huế tạo việc làm trên 18 ngàn lao động
21:49 | 14/09/2013

(SHO) - Dự thảo đề án quy hoạch phát triển nghề và làng nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến 2025 cho hay, Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2020, làng nghề Huế tạo việc làm trên 18 ngàn lao động...

Đến năm 2020 làng nghề Huế tạo việc làm trên 18 ngàn lao động
Nón Huế. Ảnh: TL

Số liệu điều tra cuối năm 2012, toàn tỉnh có 3.486 hộ cá thể, cơ sở, doanh nghiệp tham gia các hoạt động sản xuất tại 95 làng nghề và 84 nghề riêng lẻ, trong đó có nhiều làng nghề và nghề truyền thống có giá trị lịch sử văn hóa, hiệu quả kinh tế, du lịch cao.

Giá trị sản xuất của các nghề và làng nghề khoảng từ 900 – 1.000 tỷ đồng doanh thu/ năm. Làng nghề và nghề đã giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 15.000 lao động với thu nhập bình quân từ 500 nghìn – 3 triệu đồng/tháng; các nghề lao động thời vụ giải quyết thời gian nông nhàn cho thu nhập từ 350 nghìn đến 1 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, nghề và làng nghề của tỉnh đa số có quy mô nhỏ lẻ, sản phẩm hàng hóa còn đơn điệu, giải quyết đầu ra cho sản phẩm nghề còn hạn chế; các làng nghề còn thiếu thợ giỏi, trình độ điều hành và nắm bắt thị trường còn thấp.

Theo dự thảo đề án vừa được UBND tỉnh họp bàn xem xét, mục tiêu đến năm 2015 đạt 15-20% trong kinh tế của cấp huyện và đến 2020 đạt 25-30%; tổng giá trị sản xuất làng nghề, nghề đến năm 2015 đạt 1.200 – 1.500 tỷ đồng và đến năm 2020 đạt 2.000-2.500 tỷ đồng, đóng góp xuất khẩu khoảng 200 tỷ đồng; đến năm 2015 tạo việc làm cho trên 15 ngàn lao động nông thôn và đến năm 2020 tạo việc làm trên 18 ngàn lao động; đến năm 2020 có trên 30 làng nghề được công nhận làng nghề truyền thống.

Phương Anh

Các bài mới
Các bài đã đăng