Kinh tế và phát triển
Phong Điền chủ động phòng chống lụt bão với phương châm “5 tại chỗ”.
09:50 | 16/09/2013

(SHO) - Mùa mưa bão đang đến gần, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền đang chuẩn bị những biện pháp chủ động đối phó với mùa mưa bão, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, của nhà nước, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Phong Điền chủ động phòng chống lụt bão với phương châm “5 tại chỗ”.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn thực hiện tốt phương châm “5 tại chỗ” cụ thể là: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ để sẵn sàng đối phó với thiên tai, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra.

Đến nay, huyện Phong Điền đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão cấp huyện năm 2013 gồm có 23 đồng chí ở tất cả các phòng ban, đơn vị trên địa bàn huyện. Các địa phương đã tiến hành rà soát lại các điểm dân cư, các hộ gia đình có nguy cơ bị lũ quét, sạt lỡ đất đe dọa để có giải pháp ứng phó. Cùng với việc triển khai phương án phòng chống lụt bão, huyện tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng phương án PCLB, phương án tìm kiếm cứu nạn cụ thể, phù hợp với từng địa phương. Bệnh cạnh các biện pháp chủ động phòng chống lụt bão, thiên tai, BCĐ phòng chống lụt bão, huyện cũng đã xây dựng các phương án ứng phó cụ thể với các tình huống có thể xảy ra.

UBND các xã, thị trấn cũng đã lập các phương án sớm khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

 Phương Anh

Các bài mới
Các bài đã đăng