Kinh tế và phát triển
Năm 2014 phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản ở mức 2,3-2,5 %,
08:43 | 19/09/2013

(SHO). Đó là quyết tâm của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được đưa ra trong phiên họp với lãnh đạo tỉnh ngày 17/9/2013.

Năm 2014 phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản ở mức 2,3-2,5 %,
Đường nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế

Năm 2013: diện tích gieo trồng ước đạt 93 ngàn ha, trong đó diện tích lúa đạt 54,275 ha, năng suất lúa cả năm đạt 53,25 tạ/ha (giảm 2,49 tạ/ha so với năm 2012 do hơn 13 ngàn ha lúa vụ Hè thu bị rầy nâu và lem lép hạt làm giảm 12 ngàn tấn thóc ); sản lượng lương thực có hạt ước đạt 296 ngàn tấn, riêng thóc đạt 289 ngàn tấn; Độ che phủ rừng ước đạt 56,8%. Diện tích thả nuôi thủy sản đạt ước đạt 6.635 ha (tăng 5,63%); sản lượng nuôi trồng ước đạt hơn 14 ngàn tấn (tăng 8,9%); 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, năm 2013 vốn bố trí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 18,26 tỷ đồng. Ngoài ra, các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia khác, hỗ trợ có mục tiêu… đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn khoản 265,91 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2014, Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản ở mức 2,3-2,5 %, đảm bảo an ninh lương thực, chú trọng nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản để từng bước tăng giá trị, tăng thu nhập cho người sản xuất, nâng tỷ lệ xuất khẩu. Phấn đấu sản lương thực có hạt đạt trên 305 ngàn tấn; giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 80 triệu USD; sản lượng khai thác đánh bắt thủy sản trên 34 ngàn tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản trên 14 ngàn tấn; tỷ lệ che phủ rừng 56,85%...

PV

Các bài mới
Các bài đã đăng