Kinh tế và phát triển
TP Huế: Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 1.177 tỷ đồng trong năm 2017
13:52 | 15/01/2017

UBND thành phố Huế vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, chương trình kinh tế xã hội năm 2017. 

Với chủ đề “Năm văn minh đô thị, cải cách hành chính phục vụ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, năm nay thành phố xác định ưu tiên nguồn lực để đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị Huế, tăng cường quản lý nhà nước đi đôi với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự xã hội.

Các chỉ tiêu toàn thành phố tập trung thực hiện là: Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 4.180 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nước đạt 1.177 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12%. Đồng thời, thành phố ưu tiên nguồn lực để triển khai ba chương trình trọng điểm là: Chương trình xây dựng chỉnh trang kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; chương trình phát triển du lịch, dịch vụ và tổ chức thành công Festival nghề truyền thống Huế; chương trình cải cách hành chính.

Tiếp đó, lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố đã trình bày các nhóm giải pháp nhằm thực hiện cơ chế điều hành ngân sách, đảm bảo dự toán thu chi ngân sách và tăng thu ngân sách trong năm 2017. Hội nghị cũng đã nghe các giải pháp thực hiện chương trình đảm bảo trật tự đô thị - an toàn giao thông - vệ sinh môi trường; giải pháp thực hiện chương trình phát triển du lịch, cải cách hành chính..

PV

 

 

 


 

Các bài mới
Các bài đã đăng