Kinh tế và phát triển
Họp báo giới thiệu đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế
10:43 | 16/12/2009
Chiều ngày 15/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi họp báo về việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ nhất.
Họp báo giới thiệu đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam; là biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đại hội sẽ diễn ra vào sáng ngày 26/12 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, với sự tham dự của đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số PaKôh, TaÔih, Pahy, CơTu, Vân Kiều, Mường, Tày, Cao Lan đang sinh sống tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại hội sẽ chọn 14 đại biểu tiêu biểu cho các thành phần dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham dự đại hội toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 5/2010.

PV

Các bài mới
Các bài đã đăng