Kinh tế và phát triển
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất
10:20 | 28/12/2009
Sáng ngày 26/12, tại Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh đã diễn ra Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất.
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đồng bào các dân tộc thiểu số Thừa Thiên Huế đã đoàn kết một lòng, một dạ đi theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, cùng với Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế lập nên những chiến công hiển hách. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng bào các dân tộc thiểu số đã hăng hái tham gia công cuộc kiến thiết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện nay, đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh 45.799 người, với 10.072 hộ, chiếm 4% dân số toàn tỉnh, gồm các dân tộc PaKôh, TaÔih, Pahy, CơTu, Vân Kiều, Mường, Tày, Cao Lan đang sinh sống chủ yếu tại các huyện A Lưới, Nam Đông và một số huyện có xã miền núi, có nguồn gốc cư trú lâu đời, có tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên nhiều nét văn hoá đặc sắc, phong phú và đa dạng của núi rừng Trường Sơn hùng vỹ.


Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh này đã định hướng các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ đầu tiên sẽ là phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế, bình quân hàng năm đạt trên 15% cho cả thời kỳ và thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 12 triệu đồng vào năm 2015 và 24 triệu đồng vào năm 2020; Tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình 135, chương trình hỗ trợ các xã biên giới; Tạo chuyển cơ bản về văn hoá, y tế, giáo dục, đào tạo từng bước nâng cao đời ssống vật chất và tinh thần của nhân dân; Tăng cường công tác an ninh quốc phòng ở miền núi và tuyến biên giới, phát động mạnh mẽ quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.. Đại hội cũng đã bầu chọn 14 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Dịp này, huyện Nam Đông vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới"; Thủ tướng Chính phủ, ủy ban Dân tộc Trung ương, UBND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã trao Bằng khen, Giấy khen cho 30 tập thể, 48 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, phát triển vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

PVCác bài mới
Các bài đã đăng