Giáo dục-Y tế
Khai mạc dự án "Sáng kiến giáo dục vì sự phát triển bền vững" ở Việt Nam.
20:10 | 24/08/2013

(SHO). Ngày 24-8, tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức UNESCO tổ chức lễ khai mạc dự án "Sáng kiến giáo dục vì sự phát triển bền vững" ở Việt Nam. Thừa Thiên-Huế là địa phương được chọn khởi động thực hiện sáng kiến.

Khai mạc dự án "Sáng kiến giáo dục vì sự phát triển bền vững" ở Việt Nam.
Lễ khai mạc dự án

Sáng kiến này là một hợp phần nằm trong thỏa thuận toàn cầu giữa UNESCO và Tập đoàn Samsung nhằm tăng cường sự ứng phó của hệ thống giáo dục và cộng đồng địa phương đối với những thách thức hiện nay trong phát triển bền vững.

 Việt Nam là quốc gia đầu tiên hưởng lợi từ thỏa thuận này và Thừa Thiên-Huế là địa phương được chọn khởi động thực hiện sáng kiến. Dự án được thực hiện tại TT-Huế trong khoảng thời gian từ 7-8 tháng (bắt đầu từ tháng 8/2013) với các hoạt động ở 5 trường mục tiêu, gồm: tiểu học Hương Long-Huế, tiểu học Thanh Toàn-Hương Thủy, tiểu học số 1 Hương Vinh-Hương Trà, tiểu học số 1 Phú Mậu-Phú Vang, tiểu học số 1 Quảng Lợi-Quảng Điền và cộng đồng trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Các hợp phần của Dự án sẽ thực hiện là: Các khóa bồi dưỡng giáo viên tiểu học trực tuyến; Nâng cao nhận thức cho hiệu trưởng nhà trường, phụ huynh và thành viên cộng đồng, truyền thông địa phương, chính quyền trung ương và địa phương; Kế hoạch phòng ngừa thảm họa nhà trường; Kế hoạch quản lý rủi ro thảm họa cho các khu di sản;...

Bà C.Mu-lơ Ma-rin (K.Muller Marin), Trưởng đại diện UNESCO Việt Nam cho biết: “Mục tiêu của dự án là nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng xã hội học tập có khả năng thích ứng và bền vững hơn bằng việc tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng địa phương và toàn hệ thống giáo dục trước những thách thức của biến đổi khí hậu, thảm họa và mất đa dạng sinh học”.

P.A

Các bài mới
Các bài đã đăng