Giáo dục-Y tế
Dạy tiếng dân tộc PaCô- TàÔi và CơTu cho học sinh miền núi từ 2014
14:59 | 07/09/2013

(SHO) -  Học sinh người dân tộc thiểu số ở Nam Đông. A Lưới sẽ bắt đầu học tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số PaCô - TàÔi và CơTu từ 2014 theo quyết định của UBND tỉnh.

Dạy tiếng dân tộc PaCô- TàÔi và CơTu cho học sinh miền núi từ 2014
Sách dạy tiếng Pakôh Taooih trước đây

UBND tỉnh vừa có Quyết định công nhận kết quả điều tra, khảo sát và đối chiếu tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số PaCô - TàÔi và CơTu trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tiếng dân tộc PaCô- TàÔi và CơTu cho học sinh người dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2014.

Theo đó, sẽ dùng “Sách học tiếng PaKôh- TaÔih” của Giáo sư Hoàng Tuệ (chủ biên) do UBND tỉnh Bình Trị Thiên phối hợp với Viện Ngôn ngữ học, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam xuất bản năm 1986, cho việc dạy - học Pa Cô- Tà Ôi. Dùng sách “Pơraq Kơ Tu (Tiếng Cơ Tu)” của Nguyễn Hữu Hoành, Nguyễn Văn Lợi, Tạ Văn Thông do Viện Ngôn ngữ học và Sở Khoa học- Công nghệ Quảng Nam phối hợp xuất bản năm 2006 và kết hợp với “Tiếng KaTu” của Nguyễn Hữu Hoành, Nguyễn Văn Lợi, NXB KHXH, Hà Nội, 1998 cho việc dạy và học tiếng Cơ Tu.

Đây là việc làm rất cần thiết, bởi trẻ em vùng cao Thừa Thiên Huế đang có xu hướng bỏ quên tiếng mẹ đẻ của mình.

Phương Anh

Các bài mới
Các bài đã đăng