Giáo dục-Y tế
Thừa Thiên Huế: Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014
14:30 | 22/10/2013

UBND tỉnh vừa có yêu cầu các cơ quan ban ngành có liên quan tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ( từ bậc Trung học phổ thông trở lên) từ năm học 2013 - 2014 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra Chính phủ.

Thừa Thiên Huế: Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014

Theo đó, việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo được thực hiện theo phương pháp lồng ghép vào các môn học được quy định phù hợp với từng cấp học theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm không tăng về số tiết và định mức giảng dạy của giáo viên và lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động ngoại khóa.

Trên cơ sở chương trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tập huấn, tài liệu tham khảo đã được phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan, chủ động tổ chức, xây dựng kế hoạch giảng dạy, biên soạn giáo án, tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đáng giá và tổ chức hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc điểm của cơ sở giáo dục, đào tạo.

Lựa chọn môn học phù hợp để tích hợp, lồng ghép nội dung giảng dạy về phòng, chống tham nhũng; Chủ động bố trí, phân công giáo viên, giảng viên giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng đảm bảo chất lượng theo yêu cầu...

LTQ

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng