Giáo dục-Y tế
Tăng cường năng lực quản trị đại học
08:11 | 18/12/2013

Từ ngày 17 - 19/12, ĐH Huế tổ chức hội thảo tập huấn “Hệ thống chuyến đổi tín chỉ châu Âu và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học” cho cán bộ thuộc ĐH Huế và các trường trực thuộc.

Tăng cường năng lực quản trị đại học

Đây là một trong nhiều chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của dự án “Nâng cao năng lực quản trị ĐH” - 1 trong 4 chương trình hợp tác giữa ĐH Huế với các trường ĐH thuộc vùng nói tiếng Hà Lan của Vương quốc Bỉ.

Hội thảo nhằm trao đổi thảo luận về lý thuyết và thực tiễn đã triển khai ở các trường đại học châu Âu về hai vấn đề gồm hệ thống chuyển đổi tín chỉ châu Âu trong thiết kế chương trình đào tạo và các vấn đề chính trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Từ đó, ĐH Huế sẽ chọn lọc và vận dụng linh hoạt trong quá trình xây dựng chương trình và xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục, đổi mới các chương trình đào tạo…

Trong nhiều năm qua, các trường ĐH Việt Nam trong đó có ĐH Huế đã và đang triển khai đổi mới các chương trình đào tạo, thực hiện đào tạo theo phương thức tín chỉ, xây dựng các tiêu chuẩn và hệ thống đảm bảo chất lượng đại học. Vì vậy, hội thảo tập huấn lần này là cơ hội để trao đổi, thảo luận về cả phương diện lý thuyết và thực tiễn đã triển khai ở các trường ĐH ở châu Âu.

Trên cơ sở đó cùng với một số hoạt động khác của dự án, ĐH Huế có thể chọn lọc và vận dụng linh hoạt trong quá trình xây dựng chương trình, xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục của mình.

 


Theo Minh Ngọc (GD&TĐ)
 

Các bài mới
Các bài đã đăng