Giáo dục-Y tế
Thừa Thiên Huế: Ngành Giáo dục Đào tạo lập hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGUT 2014
08:56 | 21/02/2014

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kịp thời việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014.

Thừa Thiên Huế: Ngành Giáo dục Đào tạo lập hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGUT 2014

Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014 phải thực hiện nghiêm túc với phương châm đầy đủ, chính xác, kịp thời  theo đúng tinh thần Thông tư số 07/2012/TT- BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và Công văn số 639/ BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17 tháng 02 năm 2014 về việc Triển khai xét tặng danh hiệu NGND – NGƯT lần thứ 13 năm 2014;

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức phổ biến cho cán bộ giáo viên (CBGV) trong đơn vị tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Thông tư 07/2012/TT – BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 639/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17 tháng 02 năm 2014 này; Tổ chức cho CBGV tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn, đúng theo nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch và lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT; Hướng dẫn CBGV được đề nghị xét tặng các danh hiệu khai đầy đủ, chính xác, cụ thể thành tích theo mẫu; Thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cơ sở và tổ chức việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình và bảo đảm thời gian nộp hội đồng cấp trên...

TQ

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng