Giáo dục-Y tế
Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, công nhận và lập hồ sơ Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2016
14:36 | 25/10/2016

Sở Giáo dục và đào tạo vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, công nhận và lập hồ sơ Phổ cập giáo dục tiểu học (PCGD TH ) năm 2016.

Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, công nhận và lập hồ sơ Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2016
Ảnh (Sở GD&ĐT)

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, ông Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã chỉ đạo về công tác phổ cập giáo dục tiểu học năm 2016, tiếp tục thực hiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện PCGD TH theo các nội dung đã triển khai tại Công văn số 1796/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 10/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện PCGD-XMC năm 2016; rà soát các đối tượng từ 6 đến 14 tuổi trong địa bàn, nhập dữ liệu vào file excel dữ liệu của hệ thống quản lý số liệu PCGD-XMC và chủ động tổng hợp số liệu và lập hồ sơ PCGD TH năm 2016.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất về kỹ thuật lập hồ sơ PCGD TH và công tác kiểm tra PCGD TH năm 2016 theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ; thống nhất thực hiện theo kế hoạch để toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn PCGD TH mức độ 2 vào năm 2016 và đạt chuẩn mức độ 3 vào năm 2017.

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng