Giáo dục-Y tế
Lễ phát động xây dựng “Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”
09:19 | 09/11/2016

UBND huyện Phú Vang phối hợp với TTYT dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ phát động xây dựng “Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”. 

Lễ phát động xây dựng “Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”
Ảnh (Sở y tế)

Tại lễ phát động, các ngành, đoàn thể và đơn vị trường học trên địa bàn xã đã cùng nhau cam kết xây dựng xã đạt tiêu chí cộng đồng an toàn vào cuối năm 2017.  Theo đó, xã Vinh Thái phấn đấu giảm thiểu ở mức thấp nhất các loại thương tích xảy ra ở trẻ em, hộ gia đình và trường học, phấn đấu đến cuối năm 2017 có trên 80% các yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích tại xã được can thiệp, 100% trường học đạt tiêu chí trường học an toàn, trên 60% hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình an toàn, giảm 10% các trường hợp bị tai nạn thương tích so với cùng kỳ và hạn chế thấp nhất tình trạng tử vong do tai nạn thương tích ở địa phương.

Trong thời gian tới xã cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về phòng tránh tai nạn, thương tích, đẩy mạnh xây dựng trường học, cơ quan, đơn vị, khu dân cư an toàn… nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cũng như xây dựng nông thôn mới ở địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng