Giáo dục-Y tế
Hương Thủy: Tổ chức ngày hội bé với an toàn giao thông
09:51 | 15/11/2016


Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy vừa tổ chức ngày hội giao lưu bé với an toàn giao thông cấp mầm non năm 2016.

Ngày hội với sự tham gia của học sinh, phụ huynh và giáo viên của 18 trường mầm non trên địa bàn thị xã. Thông qua các phần giao lưu như chào hỏi, trò chơi giao thông, hùng biện, các trường đã gửi đến ngày hội những thông điệp và nội dung về tình hình giao thông hiện nay, tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông, một số lỗi giao thông phổ biến ở lứa tuổi học sinh và một số kiến thức tham gia giao thông an toàn cơ bản.

 

Hồng Phúc

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng