Giáo dục-Y tế
Sở Y tế tổng kết năm 2016 và triển khai công tác năm 2017
17:19 | 10/01/2017

Sáng ngày 10/01, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội tổng kết công tác y tế năm 2016 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Sở Y tế tổng kết năm 2016 và triển khai công tác năm 2017
Ảnh (Sở y tế)

Năm 2016, ngành Y tế Thừa Thiên Huế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Nổi bật là hệ thống y tế địa phương từng bước được hoàn thiện, cơ sở y tế các tuyến được củng cố, nâng cấp, phát triển từng bước đáp ứng được nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn. Hoạt động phòng chống dịch được triển khai một cách chủ động và hiệu quả, các bệnh dịch nguy hiểm đã được khống chế, đẩy lùi như dịch tả, sốt xuất huyết, rốt rét,… các dịch bệnh mới nổi như Cúm A (H5N1, H1N1, H7N9), bệnh Tay-Chân-Miệng... đã được giám sát chặt chẽ và có các giải pháp can thiệp tích cực; Công tác khám chữa bệnh (KCB) ngày càng được nâng cao về cả số lượng, chất lượng dịch vụ và tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, công tác KCB BHYT nói chung, KCB cho người nghèo, khám chữa bệnh cho người cận nghèo, khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, diện chính sách, vùng sâu, vùng xa đã được tổ chức thực hiện tốt. Triển khai có hiệu quả các Dự án/Chương trình mục tiêu Quốc gia.
Năm 2017, ngành Y tếTranh thủ mọi nguồn lực, tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế của tỉnh trên cả 3 mặt cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực; Từng bước xây dựng đội ngũ CBYT đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý và từng bước nâng cao chất lượng mọi mặt, nhằm đáp ứng với tình hình mới; Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra dịch bệnh; Tiếp tục tập chung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục giữ vững và duy trì các thành quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua; Tăng cường các hoạt động truyền thông; nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc và điều trị (dự phòng và AVR) cho bệnh nhân HIV; Mở rộng điều trị thay thế bằng Methadone..., tiến tới thực hiện mục tiêu 3 không “không có người nhiễm HIV mới, không có người chết vì AIDS và không kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS”; Tăng cường nâng cao chất lượng công tác ATTP: đẩy mạnh phối hợp liên ngành; tăng cường các giải pháp kiểm soát ngộ động thực phẩm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các vi phạm về ATTP; Tiếp tục nâng cao chất lượng KCB và tinh thần thái độ phục vụ. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để từng bước phát triển và mở rộng các dịch vụ kỹ thuật cao; Tập trung giảm tỷ lệ Sinh ở vùng có mức sinh cao và duy trì mức sinh thấp hợp lý ở vùng có mức sinh thấp, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; kiểm soát dân số vùng biển, ven biển và đầm phá; giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh; Tiếp tục nâng cao chất lượng CSSKBMTE. Đặc biệt ưu tiên cho công tác làm mẹ an toàn và công tác phòng chống SDD ở trẻ em; Từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm; Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực và mọi hoạt động của ngành. Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC và thực hiện tốt qui chế dân chủ trong toàn ngành; Quản lý giá thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Đồng thời tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa TTB YT; Tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra. Đặc biệt là trong lĩnh vực HNYDTN, ATTP, mỹ phẩm...; Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp cận với công nghệ mới và tăng cường nguồn lực cho ngành. 

 

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng