Giáo dục-Y tế
Tổng kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 và định hướng năm 2017
16:30 | 19/01/2017

Sở y tế vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 và định hướng năm 2017. 

Trong năm qua, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống đang quản lý là 308 người. Trong 11 tháng đầu năm 2016 phát hiện 74 trường hợp nhiễm HIV. Trong đó, 35 người Thừa Thiên Huế, 36 người ngoại tỉnh và 03 phạm nhân, số chuyển  ADIS là 19 người và 06 trường hợp tử vong. Số người phát hiện nhiễm HIV và số tử vong giảm dần qua các năm, sự phối hợp của các tuyến trong công tác phòng chống HIV/AIDS ngày càng chặt chẽ thể hiện tập trung mọi hoạt động tại cơ sở và xây dựng được các mô hình điểm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Vấn đề chăm sóc, hỗ trợ và tiếp cận điều trị với kháng virus:  100% bệnh nhân AIDS được điều trị miễn phí bằng thuốc kháng virus, giúp cho người nhiễm có sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong đáng kể. Công tác điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tiếp tục mở rộng, giảm các trường hợp trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV bị nhiễm HIV; công tác giám sát dịch HIV/AIDS được triển khai đúng theo quy định, gồm hệ thống giám sát báo cáo bệnh đến tận tuyến xã / phường; giám sát trọng điểm trong nhóm nguy cơ cao, người điều trị ARV..., nhờ đó, trong những năm qua số nhiễm mới HIV có xu hướng giảm, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,15%, đạt các chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào cải thiện trình trạng sức khỏe, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong năm 2017, công tác phòng chống HIV/AIDS đã đưa ra những định hướng, đó là: 71% người dân trong độ tuổi từ 15 đến 49 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS, 71% người dân không kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, 95% người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị ARV được điều trị ARV, 80% người nhiễm HIV được tiếp cận với dịch vụ y tế thanh toán qua bảo hiểm y tế đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khuyến khích và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, các nhóm đồng đẳng, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người nhiễm và gia đình họ trong công tác phòng chống HIV/AIDS và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ hoạt động công tác phòng, chống HIV/AIDS nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,15 % vào năm 2020.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2016.

PV

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng