Giáo dục-Y tế
Hội thảo khoa học “Bạo lực học đường thực trạng và giải pháp"
13:49 | 10/02/2017

Sáng 09/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo “Bạo lực học đường thực trạng và giải pháp”.

Hội thảo khoa học “Bạo lực học đường thực trạng và giải pháp"
Ảnh minh hoạ (internet)

Hội thảo, nhằm lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, pháp luật, xã hội và các sở, ngành, cơ quan chức năng, cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn tỉnh để ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh xây dựng và ban hành các kế hoạch, các văn bản quản lý trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và phòng chống có hiệu quả bạo lực học đường ở các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo có 21 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, pháp luật, xã hội và các sở, ngành, cơ quan chức năng, cán bộ quản lý các trường học; các đại biểu đã được nghe trình bày trực tiếp 6 tham luận đánh giá về thực trạng bạo lực học đường ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời tập trung thảo luận đưa ra nhiều ý kiến sát thực, chỉ ra được đâu là nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường và các hành vi lệch chuẩn trong giáo dục. Trong đó, đã đi sâu phân tích, chỉ rõ các nguyên nhân về tâm lý lứa tuổi học sinh, hành vi xã hội và tác động từ những mặt trái của xã hội; nguyên nhân từ góc độ giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa trong nhà trường; công tác tuyên truyền pháp luật của các cấp, ngành cũng như những hạn chế từ việc tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, định hướng hành vi và thiếu các sân chơi, hoạt động của giới trẻ...

Các tham luận đã đề xuất những nguyên tắc, giải pháp cơ bản đối với nhà trường, gia đình, xã hội và bản thân người học như trong gia đình cần có sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và làm gương nhiều hơn giữa cha mẹ và con cái; trong nhà trường cần chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, nâng cao trách nhiệm của những nhà quản lí giáo dục trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện cho học sinh tự học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; phối hợp tốt giữa nhà trường và các cơ quan, tổ chức và xã hội trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục cộng đồng, hoạt động ngoại khóa nhằm hình thành nhân cách và các giá trị Chân-Thiện-Mĩ cho học sinh.

 

PV

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng