Giáo dục-Y tế
Năm 2017, Thành phố phấn đấu có thêm 09 trường học đạt chuẩn quốc gia
12:15 | 28/02/2017

Năm 2017, thành phố phấn đấu có thêm 09 trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, bậc học. 


Trong đó, có năm trường Mầm non (An Hòa, Thuận Lộc, Thiên Hựu, An Đông, Phước Vĩnh) đạt mức độ 1, hai trường  Tiểu học Phú Hòa,  Huyền Trân đạt mức độ 1,  trường Tiểu học Phường Đúc đạt mức độ 2 và trường THCS Lý Tự Trọng.

Để đạt chỉ tiêu đề ra, Thành phố sẽ đổi mới công tác quản lí, bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản lí giáo dục các cấp; tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đồng thời nâng cao năng lực thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ kế cận, đẩy mạnh công tác luân chuyển, sắp xếp, bố trí, phân công lại cán bộ quản lí, trẻ hoá đội ngũ. Phát huy vai trò của tổ bộ môn trong việc hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, quan tâm bố trí đủ số lượng nhân viên trường học. Thực hiện có hiệu quả đổi mới phương pháp dạy và học, xem đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng, kết quả học tập của học sinh. Có biện pháp duy trì và nâng chất lượng công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục. Tiếp tục đầu tư và tăng cường việc quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy học, ưu tiên cho ngành học mầm non và cấp THCS. Phát huy công năng, hiệu quả của phòng học bộ môn, thư viện, thiết bị, phòng chức năng khác để hỗ trợ giảng dạy. Đẩy mạnh công tác chủ nhiệm lớp, đặc biệt cấp THCS để góp phần thực hiện tốt giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

 

 

PV
 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng