Giáo dục-Y tế
Thừa Thiên Huế: Ban hành kế hoạch năm học mới 2021 - 2022
09:24 | 23/08/2021

Ngày 21/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế: Ban hành kế hoạch năm học mới  2021 - 2022
Ảnh minh họa (internet)

Theo đó, các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 01/9/2021, riêng đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10 tựu trường vào ngày 26/8/2021. Ngày 05/9/2021 sẽ  khai giảng năm học mới.

Ngày bắt đầu học đối với các cấp học là 06/9/2021. Ngày kết thúc học kỳ I đối với Giáo dục thường xuyên sẽ trước ngày 01/01/2022; Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông sẽ trước ngày 15/01/2022. Thời gian Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. Thời gian thực học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học; Đối với giáo dục thường xuyên có 32 tuần thực học.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/5/2022; hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 trước ngày 31/7/2022.

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng