Huế luôn luôn mới
Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử địa điểm Chiến khu Dương Hòa
08:36 | 22/08/2016

Tại thôn Buồng Tằm, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, UBND xã Dương Hòa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng địa điểm Chiến khu Dương Hòa là di tích lưu niệm sự kiện cấp tỉnh.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử địa điểm Chiến khu Dương Hòa

Chiến khu Dương Hòa ra đời đánh dấu một giai đoạn quan trọng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược ở Thừa Thiên Huế, đây là minh chứng lịch sử tiêu biểu về việc vận dụng sáng tạo đường lối kháng chiến của Đảng ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nơi đây ghi dấu sức mạnh, ý chí quyết tâm, tinh thần quả cảm của quân và dân Thừa Thiên Huế trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử đó, Địa điểm Chiến khu Dương Hòa đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử lưu niệm sự kiện cấp Tỉnh tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 07/3/2016.

Lan Anh

Các bài mới
Các bài đã đăng