Huế luôn luôn mới
Tập huấn giới thiệu, phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Luật Khí tượng thủy văn
14:35 | 22/08/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa  tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu, phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Luật Khí tượng thủy văn tại thành phố Huế. Tham dự Hội nghị gồm gần 80 đại biểu đến từ các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh.

Tập huấn giới thiệu, phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Luật Khí tượng thủy văn

 Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, chính sách về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Đồng thời, phục vụ công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015 gồm 10 Chương và 81 Điều; Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2016 gồm 10 Chương và 57 Điều. Cả hai luật đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Lê Tân    

 

 

 

 

 


 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng