Huế luôn luôn mới
Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai
15:42 | 23/08/2016

Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì đã tiến hành kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc tại các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện định kỳ trước mùa mưa bão năm 2016.

Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai

Đây là hoạt động nhằm kịp thời có kế hoạch bố trí, tham mưu UBND tỉnh triển khai hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các vùng trũng thấp, khu vực có các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho hệ thống tiếp đất chống sét của nhà trạm thiết bị, hệ thống chuyển mạch, cột anten và cơ sở vật chất, vật tư thiết bị dự phòng phục vụ phòng, chống thiên tai tại chỗ; Chất lượng các mạng điện thoại cố định không dây và di động tại các hồ, đập, thủy điện; chất lượng các máy điện thoại, máy bộ đàm vô tuyến điện tham gia chỉ huy, điều hành phòng chống thiên tai tại các khu vực có hồ, thủy điện chứa nước lớn; công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đài viễn thông như: Dự phòng nhiên liệu, máy nổ, ắc quy, ...và tình hình thông tin liên lạc các tuyến biển.

Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc tại một số hồ, đập và nhà máy thủy điện như: Hòa Mỹ, Truồi, Tả Trạch, Châu Sơn, Phú Bài, Hương Điền, Bình Điền.

Lê Tân

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng