Tiếng sông Hương
khẩn trương hoàn thành công tác đền bù, GPMB dự án đường La Sơn - Nam Đông
08:29 | 15/08/2016

UBND tỉnh đã có Công văn số 4554/UBND-XDHT yêu cầu UBND huyện Phú Lộc, UBND huyện Nam Đông phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Đầu tư và Xây dựng giao thông khẩn trương hoàn thành công tác đền bù, GPMB dự án đường La Sơn - Nam Đông.

 khẩn trương hoàn thành công tác đền bù, GPMB dự án đường La Sơn - Nam Đông

UBND tỉnh đã yêu cầu UBND 2 huyện tập trung tối đa nhân lực cho công tác GPMB đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất các thủ tục để chi trả cho người dân, xử lý dứt điểm các vướng mắc còn lại để bàn giao mặt bằng thi công theo đúng tiến độ, trong đó, UBND huyện Phú Lộc hoàn thành trước ngày 15/8/2016; UBND huyện Nam Đông hoàn thành trước ngày 20/8/2016; Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Phú Lộc, UBND huyện Nam Đông và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thẩm định, phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Đôn đốc, chỉ đạo Ban Đầu tư và Xây dựng giao thông (Chủ đầu tư), các nhà thầu tập trung xử lý các vướng mắc tại hiện trường, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu ngay khi nhận được mặt bằng; Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng tư vấn ưu tiên hướng dẫn, xử lý vướng mắc của các địa phương về công tác GPMB.

Lê Tân

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng