Sinh viên Huế
8 sinh viên được nhận bằng Cử nhân quốc gia của Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp
08:35 | 16/06/2015

Sáng 15/6, Trường Đại học Kinh tế Huế tổ chức lễ trao bằng Cử nhân quốc gia của Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp cho 8 sinh viên khóa 5 Chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng Pháp - Việt ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế Huế liên kết với Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp.

8 sinh viên được nhận bằng Cử nhân quốc gia của Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp

Chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng Pháp – Việt là chương trào đào tạo chính quy theo chuẩn quốc tế được Giám đốc Đại học Huế giao cho trường Đại học Kinh tế thực hiện,theo Quyết định số: 063/QĐ/ĐHH-ĐTĐH ngày 16 tháng 5 năm 2007. Đây là chương trình dựa trên sự kết hợp những yếu tố tiên tiến của hai chương trình giáo dục Pháp - Việt nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Tháng 9 năm 2007, Nhà trường tuyển sinh khóa đầu tiên với số lượng 52 sinh viên nhập học, đến nay đã tuyển được 8 khoá với tổng số sinh viên là 354. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao năng lực đào tạo, khả năng cạnh tranh, tiếp cận trình độ trên thế giới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học cũng như nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Khóa 5 Chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng Pháp - Việt giữa Trường Đại học Kinh tế liên kết với Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp tuyển sinh được 43 sinh viên, trong đó có 10 sinh viên đủ điều kiện và được sang học tại Pháp một năm. 8 sinh viên trong số đó đã xuất sắc được nhận bằng Cử nhân quốc gia của Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp.

PV

Các bài mới
Các bài đã đăng