Sinh viên Huế
Thực hiện hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2014 – 2015
08:46 | 15/09/2015

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2014 – 2015 và triển khai chương trình năm học 2015 – 2016.

Thực hiện hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2014 – 2015
Ảnh minh họa (internet)

Trong năm học 2014 – 2015, các cấp Đoàn khối Trường học đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các lớp học tập, phổ biến bài học lý luận chính trị cho ĐVTN cho học sinh, sinh viên. Phong trào “xung kích tình nguyện phát triển KTXH và bảo vệ Tổ quốc” cũng được các cấp Đoàn khối trường học đặc biệt quan tâm. Phong trào “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai bằng công tác huy động các nguồn lực xã hội, các học bổng, giải thưởng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên; công tác tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên học sinh, sinh viên và hoạt động nâng cao kỹ năng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong HSSV…Đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu năm học, đã có 100% Đoàn các trường ĐH, CĐ, học viện tiếp tục triển khai các hình thức tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; 100% Đoàn trường tổ chức đợt sinh hoạt “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác – Lòng ta sáng ngời”; 100% Đoàn trường học triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của BTV Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; 100% Đoàn các trường học triển khai ít nhất 01 hoạt động hướng về biển đảo…

Năm học 2015 – 2016, BTV tỉnh đoàn sẽ tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên; Tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả các phong trào "Sinh viên 5 tốt”, phong trào"Học sinh 3 rèn luyện” và phong trào "Khi tôi 18” tới học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh…

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng