Sinh viên Huế
Tập huấn kỹ năng mềm “Trách nhiệm và bổn phận làm người”
14:25 | 12/01/2016

Ngày 11/01, lớp tập huấn về kỹ năng mềm cho sinh viên với chủ đề “Trách nhiệm và bổn phận làm người” đã được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Hơn 150 sinh viên đã tham dự lớp tập huấn này.

Tập huấn kỹ năng mềm “Trách nhiệm và bổn phận làm người”
Sinh viên tham dự lớp tập huấn

Lớp học do Hội Phenix (Pháp), Hội Khuyến học Việt Nam, Trung tâm Hổ trợ Trang bị Trường học và Giáo dục Nhân đạo Huế phối hợp với Ban chấp hành Đoàn thanh niên Đại học Huế tổ chức. Lớp học do các giáo sư đến từ các trường đại học danh tiếng nước Mỹ và Pháp giảng dạy gồm: Bà Kim-Thoa BOYTARD; Ông Kongkeo DOUANGPHRACHANDR và bà Lê Kim Phượng.

Tại lớp tập huấn, sinh viên được huấn luyện và tiếp thu bổn phận làm người qua việc nghe các giáo sư giảng dạy và thực hành nhóm (đội) bằng phương pháp thiết kế dự án theo định hướng bảo vệ Trái đất. Các đội sẽ hoàn tất thiết kế một dự án tập thể, đề xuất cách tổ chức và quy hoạch, ước tính các nguồn tài chính, vật chất và nhân lực cần thiết để thực hiện, ước lượng những lợi ích trực tiếp và gián tiếp cùng những thiệt hại mà dự án đó có thể gây ra. Mỗi đội sẽ trình bày dự án của mình trước lớp tập huấn và được mọi người đánh giá về tính ưu việt của dự án.

Lớp học sẽ được tổ chức đợt 2 vào ngày 14/01 tại trường Đại học Khoa học, ĐH Huế.

Lê Tân

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng