Mỹ thuật Huế
Cố họa sĩ Bửu Chỉ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016
09:53 | 27/06/2017


KHẢ HÂN

Cố họa sĩ Bửu Chỉ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016


(TCSH340/06-2017)

 

 

Các bài mới
Hoa trong nón (17/11/2020)
Các bài đã đăng
Phố hoang liêu (19/08/2016)
Niệm (22/04/2016)