Mỹ thuật Huế
Hoa trong nón
09:45 | 17/11/2020

NGUYỄN THẢO NGUYÊN

(Học sinh lớp 12 Chuyên Anh trường THPT Chuyên Quốc Học)

Hoa trong nón
“Hoa trong nón” - Màu nước
“Cô gái Việt Nam” - Màu chì
“Ruộng bậc thang” - Màu nước(SHSDB38/09-2020)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng